ODWIEDZINY

 

Warszawa, 09 marca 2021 r.

 

Informujemy, że wznawiamy możliwość odwiedzin Mieszkańców
DPS Pracownika Oświaty

 

Odwiedziny będą możliwe przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego oraz w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

W celu ustalenia szczegółów, terminu i formy odwiedzin prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

  • z pracownikiem socjalnym tel. 22 841-09-33 wew. 15

lub

  • z Kierownikiem Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego tel. 22 841-09-33 wew. 22