Warszawa, 25 września 2020 r.

 

ZAKAZ ODWIEDZIN

- DO ODWOŁANIA -

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną

odwiedziny Mieszkańców zostają wstrzymane.

 

Zachęca się do skorzystania z kontaktów telefonicznych lub komunikatorów internetowych typu Skype. W celu umówienia spotkania w formie internetowej prosimy dzwonić pod numer 22 841-09-33 wew. 15 do pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

tel. komórkowy 512-810-126

tel. stacjonarny 22 841-09-33 wew. 17

(telefony czynne całą dobę)

 

 


Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”
realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

     Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce  z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

      Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami  przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

 Dofinansowanie projektu z UE: 87 203,12 zł.

 

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej

i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Strona internetowa dedykowana kampanii:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Pozostałe linki:
https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s
https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

 

 


 

Serdecznie witamy, na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty. Dom jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Powstał w 1970 roku i przeznaczony jest dla 47 mieszkańców w podeszłym wieku. Dostępny jest dla wszystkich kierowanych osób, bez względu na wykształcenie i zawód. Jednym z atutów naszego Domu jest jego kameralność i wyjątkowe położenie  w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienkowskiego.